Rozhodnutí o předložených zprávách

O předložených usneseních k jednotlivým zprávám se hlasovalo.