Archiv autora: Jana Vondrová

Některé návrhy nebyly přijaty

ilu (25)Závěr jednání byl věnován návrhům komisí a z rozpravy. Některé nebyly přijaty. Například synod neodsouhlasil pověření synodní rady, aby připravila pracovní materiál týkající se problematiky rozvodů manželství a duchovenské práce rozvádějících se nebo v poslední době rozvedených duchovních. Synod také nepřijal návrh pověřit synodní radu, aby se pokusila najít vhodnou osobu, která by se v rámci činnosti ústřední církevní kanceláře věnovala tématu misijní otevřenosti sborů a podpoře sborů v této oblasti.

Prohlášení k učení o ospravedlnění

ilu (17)

Synod podporuje záměr Světového společenství reformovaných církví připojit se ke Společnému prohlášení k učení o ospravedlnění.

Prohlášení chce ukázat, že luterské církve, jež pod ně připojí svůj podpis, a římskokatolická církev jsou s to vyjádřit společné pochopení našeho ospravedlnění Boží milostí skrze víru v Krista. Prohlášení neobsahuje vše, co jednotlivé církve učí o ospravedlnění, vyjadřuje však konsenzus v základních pravdách učení a netvoří důvod vzájemných odsudků.

Dopis papeži Františkovi

DSC_0700Loni přijal papež František delegaci z České republiky, v níž byli i zástupci Českobratrské církve evangelické. Setkání se konalo při příležitosti Bohoslužby smíření s Bohem a mezi křesťany s prosbou o odpuštění k 600. výročí upálení mistra Jana Husa. Synod schválil návrh synodní rady odpovědět na Františkův iniciativní krok ke smíření a přijal text dopisu. Synod také vyzývá členy i sbory ČCE, aby do svých přímluvných modliteb zařazovali modlitbu za papeže Františka.

Text dopisu synodu ČCE papeži Františkovi

Vážený bratře,

děkujeme za slova a činy, jimiž zvěstujete Krista prostě a přitažlivě pro každého člověka na zemi.

Děkujeme za Vaši výzvu, aby křesťané v České republice, katolíci i protestanté, užili 600. výročí upálení M. J. Husa k odpuštění, smíření, a k řešení sporných otázek minulosti. Celý příspěvek

Zprávy o hospodaření

DSC_0489Synod přijal zprávu o hospodaření povšechného sboru v roce 2015 a uložil, aby ztrátu uhradila z rezervního fondu. Přijal také zprávu o hospodaření s personálním fondem v roce 2015 a zprávu Jeronýmovy jednoty.

Synod schválil rozpočet na rok 2016 a celocírkevní repartice pro rok 2017 v celkové výši 4 878 700 korun a zabýval se neodvedenými celocírkevními sbírkami v uplynulých letech.