Archiv autora: Daniela Ženatá

Toleranční modlitebna v Truhlářské

Historii domu v Truhlářské ulici 8 v Praze, který po dobu 80 let sloužil jako modlitebna českým i německým protestantům v Praze, přibližuje poster v jednacím sále. Péčí komise, jež sleduje a aktivně vstupuje do jednání kolem dalšího využití tohoto domu, jsou k dispozici i letáky, které jsou k dispozici k rozebrání.

V širším kontextu komise usiluje o vytvoření „muzea evangelictví“, ať už bude umístěno v tomto domě v Truhlářské ulici, nebo v jiném objektu. Jde také o shromažďování, uchování a péči o historické artefakty, které se nacházejí v evangelických kostelích a na farách a jimž hrozí zkáza při neodborném zacházení.

 

 

 

Nová a podporovaná kazatelská místa

Podporované sbory: Synod přijal zprávy o životě sborů s podporovanými a misijními místy a jejich hodnocení.

Bošín: Podporované místo v Bošíně synod odsouhlasil. Rýsuje se nadějná práce nejen v tomto sboru, ale i v širším regionu.

Praha-Libeň, Jihlava: Synod schválil zřízení druhého kazatelského místa jak ve sboru v Praze-Libni, tak ve sboru v Jihlavě.

Sborový dům a fara v Ústí nad Labem

Ústí nad Labem: Již před třemi lety řešil synod zřízení místa celocírkevního faráře pro Ústí nad Labem, řešení však zůstalo nenaplněno. Sbor nemá staršovstvo, jen správní komisi, nepodařilo se získat kazatele. Na synod se nyní vrací stejný návrh, okolnosti se však změnily. Je vytipovaný kandidát na kazatele, byt se opravuje s podporou prostředků z Jeronýmovy jednoty a zdá se, že by se sbor mohl postavit na nohy. Po delší debatě synod souhlasil se zřízením podporovaného místa celocírkevního faráře pro Ústí nad Labem.

 

Krabčiceduchovní pro středisko Diakonie: Více než polovina farářského úvazku krabčického kazatele je nyní věnována práci v tamějším  středisku diakonie. V rozpravě připomněl ředitel Diakonie Jan Soběslavský, že započala jednání Diakonie se synodní radou, jejímž výsledkem by měl být systém zřizování kaplanů, kteří by působili v diakonii, tj.  v sociální sféře, obdobně jako již působí kaplani školní či nemocniční.

Znáte tento citát Martina Luthera?

Pro posilu těla i ducha vítáme rollup s tímto povzbuzujícím textem v předsálí jednacího prostoru. Zde si mohou všichni prohlédnout nabídku knih na knižním stánku, objednat si kávu či jiný nápoj a okusit drobné občerstvení připravené péčí členů litomyšlského sboru.

Zajímavosti na synodu

Víte, co je mobilní platební terminál? Diakonie vlastní již čtyři kusy tohoto malého přístroje a může jejich prostřednictvím přijímat dary přes platební karty. Tak jako můžete nákup v obchodě nebo jízdenku na vlak uhradit platební kartou, můžete poukázat přes kartu také svůj dar tomu, kdo vlastní takovýto přenosný terminál. Obratem dostanete potvrzení a samozřejmě si je můžete odečíst z daní.

Na synodu představil mobilní platební terminál Štěpán Brodský, pracovník vedení Diakonie ČCE. Diakonie využívá tohoto způsobu přijímání darů zejména na svých akcích v terénu, které jsou spjaty s výzvou k podpoře diakonické práce.

Zázemí synodu

 

Posilou dvoučlenného mediálního týmu je letos nový pracovník Jiří Hofman, který připravuje v tandemu s Danielou Ženatou toto průběžné zpravodajství z jednání synodu slovem i obrazem. V ústřední církevní kanceláři pracuje od dubna na pozici komunikace s veřejností a médii a je také redaktorem webových stránek e-cirkev.