Archiv pro rubriku: Synod 2014

Nedělní bohoslužby

D. Ženatý

D. Ženatý

4. zasedání 33. synodu ČCE bylo završeno nedělními bohoslužbami. Poslanci synodu, faráři i laici se rozjeli po okolních sborech, aby zde kázali a informovali věřící o závěrech jednání synodu. Poprvé se konal synod jinde než v Praze, poprvé okusili delegáti tuto (například v Německu) ověřenou praxi.

Níže publikované fotky jsou ze vsetínského horního sboru, kde bohoslužby s večeří Páně vedl místní kazatel Pavel Čmelík, kázal náměstek synodního seniora Daniel Ženatý, který v tomto sboru před léty vyrůstal, a zprávu z jednání synodu podal člen synodní rady Pavel Stolař.

Představení Východomoravského seniorátu

DSC_5467Po únavném a na sklonku třetího jednacího dne již vyčerpávajícím jednání synodu přišlo milé osvěžení. Po pozdravech hostů dostali slovo ti, kdo připravili pestrý program o tom, čím a jak Východomoravský seniorát žije.

„Dozvěděli jsme se, že je zde 21 sborů, 20 kazatelských stanic a celkem asi 7 300 evangelíků, což je pětina celé církve. Trošku jsme zabrousili do historie a připomněli si tajné evangelíky na Valašsku a ustanovení prvních sborů po Tolerančním patentu,“ popisuje závěrečné chvíle synodu Daniela Ženatá.

DSC_5465Pěvecký sbor z Javorníka, z velké části oděný do místních krojů a zpívající dodnes z Elsnerova kancionálu, všechny přítomné přímo vtáhl do minulosti. „Do přítomnosti jsme se opět přenesli vystoupením pěveckého sboru ze Zlína a Stříteže, který přednesl současné skladby z dílny celocírkevního kantora Ladislava Moravetze. Zvonky dobré zprávy, soubor zvonkoherců z Ratiboře a Kateřinic, pod vedením Wiery Jelínkové hudebhní část završily,“ pokračuje Daniela Ženatá.

DSC_5437Pak přišlo na řadu představení středisek Diakonie ČCE na Vsetíně – jednoho, které pečuje o znevýhodněné a druhého s péčí o seniory s demencí; Diakonie v Uherském Hradišti s péčí o mentálně a kombinovaně postižené; nakonec hospicu Citadela ve Valašském Meziříčí. Každé středisko mělo připraveno minutový přehled svých činností. Zrovna tak svěže zapůsobila prezentace všech sborů v seniorátu a představení střípků z činnosti každého z nich. Krátké, úderné a svěží. Vše rámovala krojovaná lidová kapela z Javorníka, což osvěžilo a zvedlo náladu i nejunavenějším synodálům. „Milí Valaši, nastavili jste laťku vysoko!“ uzavírá D. Ženatá.

DSC_5446Večerní setkání všech zúčastněných pokračovalo na nádherně upravené zahradě vsetínského dolního sboru při lidové muzice, občerstvení těla dobrým jídlem a pitím (dokonce se vzorky sponzorského daru firmy R. Jelínek z Vizovic).

Bohatý program a pozdravy zahraničních hostů

DSC_5420Zahraniční hosté synodu měli v sobotu svůj program. Poznali nádhernou valašskou krajinu, navštívili nejstarší kostel v seniorátě – dřevěnou toleranční stavbu na Velké Lhotě a nejmladší kostel v seniorátě – modlitebnu na Mikulůvce. Podívali se do středisek Diakonie ČCE; do zařízení se zvláštní péčí pro seniory s demencí či Alzheimerovou chorobou na Vsetíně a do hospicu Citadela ve Valašském Meziříčí. V programu nechyběla ani prohlídka turisticky atraktivního Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

V podvečer se všichni synodálové i hosté sešli v dolním vsetínském kostele, kde přítomné pozdravili tři zahraniční hosté a předali poselství a pozdravy ze svých domovských zemí a církví: Thomas  Hennefeld, superintendent Evangelické reformované církve v Rakousku, Hartin Herche, církevní rada, který má na starosti kontakty se střední a výchovní Evropou a Albrecht Stammler, kazatel z Ebersdorfu z Evropské provincie Jednoty bratrské.

Podvečerní jednání synodu

DSC_5405V podvečer synod jednal o různých návrzích z konventů, návrzích z komisí, z rozpravy a návrhy odložené. Jednalo se o zřizování, opakované povolávání a financování míst pastoračních pracovníků, o obnovení jednání se státní správou o uznání Velkého pátku za den pracovního klidu, o financování podporovaných míst v případě rodičovské dovolené kazatelky/kazatele, vytvoření databáze grafických prvků či osvětu ve věci autorských práv a dalších věcech. Výsledky hlasování a usnesení  těchto jednání budou uzavřena, zkompletována, rozeslána a postupně uváděna v život.

Návštěva ze Vsetína

DSC_5396Synod navštívili manželé Zikmundovi, kteří žijí na odpočinku na Vsetíně. Bratr Vojtěch Zikmund pracoval celý život jako lékař a v důchodovém věku sloužil jako kazatel ve Vizovicích. Jeho žena Alena byla několik let pracovnicí Ústřední církevní kanceláře v sekretariátu synodního seniora. Oba jsou přes svůj pokročilý věk aktivní a v rámci svých zdravotních omezení se podílejí na životě vsetínského horního sboru.

Na fotografii Vojtěch a Alena Zikmundovi, Vladimír Zikmund, člen předsednictva synodu a Simeona Zikmundová, předsedkyně dozorčí rady Diakonie. Foto Daniela Ženatá