Archiv pro rubriku: Synod 2015

Prohlášení Synodu ČCE k současné situaci

DSC_6492Nebojte se a zmužile sobě počínejte!

Jsme šokováni nedávnými teroristickými útoky a vyjadřujeme svou účast těm, kteří ztratili své blízké. Modlíme se za moudrost a odvahu pro ty, na jejichž bedrech leží odpovědnost za bezpečnost a vládu práva tváří v tvář těm, kdo se uchylují k zákeřným teroristickým zločinům.

Chápeme, že teroristické zločiny vyvolávají obavy a strach. Jsme však znepokojeni tím, jak jsou jejich pachatelé spojováni s uprchlíky v nouzi.

Víme, že vlna uprchlíků mířící v posledních měsících na území Evropské unie způsobuje neočekávané problémy a je tak zkouškou institucí a mechanismů spolupráce. Jsme však znepokojení tím, že rozdílné postoje k utečencům jsou politicky zneužívány k setbě nejistoty. Celý příspěvek

Zprávy z mimořádného zasedání 34. synodu – listopad 2015

DSC_6519V sobotu 21. listopadu se uskutečnilo mimořádné jednání synodu Českobratrské církve evangelické. Odehrávalo se od devíti hodin dopoledne v prostorách Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Synod jednal zejména o správě a rozdělování prostředků na diakonické a rozvojové projekty. Bude je rozdělovat grantová komise, kterou jmenuje synodní rada.

Z prostředků pro diakonické a rozvojové projekty bude vyčleněn 1 milion korun pro tzv. mikroprojekty. Tyto prostředky budou rozdělovat seniorátní sbory podle svého uvážení a vlastních pravidel, která by respektovala rámcová pravidla pro rozdělování této části prostředků pro projekty. Rozdělení mezi senioráty bude provedeno proporcionálně podle počtu sborů. Celý příspěvek

Instalace nové synodní rady ČCE

_HUG6464Mimořádné zasedání synodu Českobratrské církve evangelické, rozloučení se stávající synodní radou ČCE a instalace nové, v květnu zvolené synodní rady se bude konat v sobotu 21. listopadu v Praze.

Synodní rada je nejvyšší, šestičlenný správní orgán ČCE. V čele stojí synodní senior/ka (duchovní) a synodní kurátor/ka (laik). V období listopad 2015 – 2021 v ní zasednou:

Faráři

Synodní senior Daniel Ženatý (1954) je od roku 2005 farářem v Pardubicích. Dříve působil jako farář v Novém Městě na Moravě (1990 – 2005) a ve Valašském Meziříčí (1980 – 1990). Sedm let pracoval také jako kaplan pardubické věznice. V synodní radě již působil, a to ve funkci prvního náměstka synodního seniora (v letech 1997 – 2003 a 2009 – 2015). Je ženatý, má čtyři děti.

1. náměstek synodního seniora Pavel Pokorný (1960) je od roku 2000 farářem sboru v Praze-Střešovicích. Jeho předchozím působištěm byl Trutnov (1987 – 1999), kam nastoupil po studiích a po základní vojenské službě. Při svém ročním pobytu v USA se zaměřil na pastoraci. Působí též jako nemocniční kaplan pro mobilní hospic Cesta domů. Je ženatý, má čtyři děti.

2. náměstek synodního seniora Ondřej Titěra (1964) je od roku 2014 farářem sboru v Jablonci nad Nisou. Dříve působil jako farář v Miroslavi (1998 – 2014) a ve Vilémově u Golčova Jeníkova (1989 – 1998). Je ženatý, má čtyři děti.

Laici

Synodní kurátor Vladimír Zikmund (1955) pracuje od ukončení studií na ČVUT v roce 1980 ve vývoji valivých ložisek, v současnosti jako ředitel společnosti ZKL – Výzkum a vývoj v Brně. Od roku 1996 působí jako kurátor sboru ČCE v Brně-Husovicích a od roku 2003 jako seniorátní kurátor Brněnského seniorátu. Je ordinovaným presbyterem. Je ženatý, má dva dospělé syny.

1. náměstek synodního kurátora Jiří Schneider (1963) je bývalý diplomat, v současnosti působí v nestátní sféře, spolupracuje především s Pražským institutem bezpečnostních studií. Vystudoval geodézii a kartografii na ČVUT a religionistiku na University od Cambridge. Je ženatý, má tři dospělé děti.

2. náměstkyně synodního kurátora Eva Zadražilová (1962) je čtvrté volební období neuvolněnou starostkou v malé obci Moraveč na Pelhřimovsku a současně pracuje jako soukromá účetní. Od roku 2009 je členkou synodní rady ve funkci druhé náměstkyně synodní kurátorky. Je vdaná, má dvě dospělé děti.

Mimořádné zasedání 34. synodu Českobratrské církve evangelické

DSC_5323

Mimořádné zasedání 34. synodu Českobratrské církve evangelické se koná v sobotu 21. listopadu 2015. Synod bude probíhat od 9 do 13 hodin v prostorách Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jednání jsou veřejně přístupná.

Na zasedání naváže ve 14:30 v kostele ČCE U Salvátora instalace nové synodní rady a rozloučení s odcházejícími radními.

Kontakt:

Jana Vondrová 734 170 486

 

Představení pražského seniorátu

synod_sobota_vecer

Představení pražského seniorátu a závěrečný raut čekali v sobotu večer na účastníky synodu.

Po třech náročných dnech plných jednání si mohli poslechnout pěvecký sbor a shlédnout videa přibližující život v některých sborech v Praze nebo blízkém okolí. Zbytek večera byl věnován společným rozpravám.

Sobotní odpoledne: Jednání o Diakonii ČCE či volba kazatele pro humanitární aktivity

vymetal_mikulas1

Mikuláš Vymětal

Sobotní odpoledne patřilo především jednáním o Diakonii ČCE. Synod zvolil členy a náhradníky dozorčí rady. Debata se rozpoutala ohledně převodu majetku ČCE v Krabčicích na středisko Diakonie ČCE.  Návrh na převoc byl přijat.

Shromáždění pozdravil generální biskup Evanjelickej církvi augsburského vyznania na Slovensku Miloš Klátik. Stávající synodní senior ČCE Joel Ruml pozval přítomné na Husovské slavnosti 2015, které 5. a 6. července zaplní centrum Prahy a připomenou Husův odkaz.

Bylo zřízeno místo celocírkevního kazatele pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené. Na toto místo byl zvolen Mikuláš Vymětal. „Delší dobu se věnuji podobným aktivitám, soustředím se na lidi, kterými ostatní pohrdají nebo vůči nim vyjadřují nenávist. Oni tuto aktivitu vítají, jsou rádi, že o ně církev jeví zájem,“ popsal Mikuláš Vymětal.

Synod ČCE 2015 - sobota 011

Petr Haška

Na programu byl také návrh na převod vlastnictví areálu Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem z Východomoravského seniorátu ČCE na Diakonii ČCE. Ředitel Diakonie Petr Haška vysvětlil, že tuto nabídku vítá. „Mohly by tam například vzniknout byty chráněného bydlení,“ popsal jednu z možností nového využití. Synod návrh přijal.