Archiv pro rubriku: Synod 2015

Páteční odpoledne patřilo diskuzím nad mnoha tématy

DSC_4513Po volbě nové synodní rady čekal synod další nabitý program k projednání. Hodně času zabraly rozpravy o zprávách předložených synodu. Svoji činnost představila synodní rada, zazněly zprávy poradních odborů a komisí synodní rady, své působení shrnula koordinátorka supervizorů Lýdia Mamulová. Následovaly například zprávy nakladatelství Kalich, církevní pastýřské rady a další.

Proběhla diskuze o hospodaření povšechného sboru za rok 2014 a byl schválen rozpočet na rok 2015.

Synodálové projednali slučování některých sborů či převedení několika kazatelských stanic k jiným farním sborům a s těmito kroky související změny  hranic sborů nebo seniorátů.

Schvalování změn církevních zřízení a řádů trvalo několik hodin. Jednalo se například o zkrácení doby povolání kazatele, ukončení povolání kazatele, změnu znění kazatelského reversu nebo zajištění půjček sborům. Následovaly zprávy o plnění usnesení minulého synodu.

Závěr dne patřil jednání v komisích. O výsledcích bude synod diskutovat v sobotu.

Synod ČCE zvolil novou synodní radu

Daniel Ženaý_zmenš

 

Synodní senior: Daniel Ženatý

 

 

Vladimír Zikmund_zmenš

 

Synodní kurátor: Vladimír Zikmund

 

 

Pavel Pokorný_zmenš

 

1. náměstek synodního seniora Pavel Pokorný

 

 

Ondřej Titěra_zmenš

 

2. náměstek synodního seniora Ondřej Titěra

 

 

Jiří-Schneider

 

1. náměstek synodního kurátora Jiří Schneider

 

 

Eva Zadražilová_zmenš

 

2. náměstkyně synodního kurátora Eva Zadražilová

 

 

O přípravě volby promluvil vedoucí tajemník Ústřední církevní kanceláře ČCE Martin Kocanda: „Mandátová komise připravila na základě průzkumu v seniorátech návrh vhodných kandidátů. Oslovila patnáct kazatelů a patnáct laiků, kteří získali v průzkumné volbě nejvíc hlasů, ptali jsme se zda by kandidaturu přijali a na jaký post,“ vysvětlil.

Dodal, že většina oslovených se nakonec rozhodla kandidaturu nepřijmout. „Důvody byly obdobné – že kandidáti necítí boží povolání, jsou časově velmi vytížení nebo kvůli rodinné situaci,“ sdělil.

Nejprve se volil synodní senior/ka. Na tento post přijal kandidaturu pouze Daniel Ženatý. Svůj hlas mu při volbě dalo 68 synodálů ze 71 přítomných. „Důvěra, kterou od vás přijímám, je velká a doufám, že setrvá i v dalších letech,“ řekl Daniel Ženatý po svém zvolení.

Následovala volba synodního kurátora/rky. Kandidaturu přijali Miroslav Maňák, Eva Zadražilová, Vladimír Zikmund, z pléna byl navržen Matěj Cháb, který s kandidaturou souhlasil. V prvním kole volby nezískal ani jeden z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů, proto do druhého kola postoupili dva nejúspěšnější kandidáti – Vladimír Zikmund a Eva Zadražilová. Ve druhém kole získal Vladimít Zikmund 42 hlasů, Eva Zadražilová 28. „Děkuji Vám za důvěru, jediný, kdo z toho asi nebude mít radost, je moje manželka,“ poznamenal po svém zvolení Vladimír Zikmund.

Následně byli postupně zvoleni první náměstek synodního kurátora Jiří Schneider, druhá náměstkyně synodního kurátora Eva Zadražilová, první náměstek synodního seniora Pavel Pokorný a druhý náměstek synodního seniora Ondřej Titěra.

Funkční období nové synodní rady začíná 23. listopadu 2015. Ustanovena bude při bohoslužebném shromáždění v Praze 21. listopadu.

Synodní rada je nejvyšší šestičlenný správní orgán ČCE volený synodem na šest let. Skládá se ze tří farářů a tří laiků. V čele stojí nejvyšší představitelé církve: synodní senior/ka (duchovní) a synodní kurátor/ka (laik).

Daniel Ženatý (1954) je od roku 2005 farářem v Pardubicích. Dříve působil jako farář v Novém Městě na Moravě (1990 – 2005) a ve Valašském Meziříčí (1980 – 1990). Sedm let pracoval také jako kaplan pardubické věznice. V synodní radě již působil, a to ve funkci prvního náměstka synodního seniora (v letech 1997 – 2003 a 2009 – 2015). Je ženatý, má čtyři dospělé syny.

Vladimír Zikmund (1955) pracuje od ukončení studií na ČVUT v roce 1980 ve vývoji valivých ložisek, v současnosti jako ředitel společnosti ZKL – Výzkum a vývoj v Brně. Od roku 1996 působí jako kurátor sboru ČCE v Brně-Husovicích a od roku 2003 jako seniorátní kurátor Brněnského seniorátu. Je ordinovaným presbyterem. Je ženatý, má dva dospělé syny.

Čtvrteční večer se nesl ve znamení několika voleb

Volba církevní pastýřské rady

Členy církevní pastýřské rady byli zvoleni za kazatele Petr Sláma, Pavel Ruml a Naděje Čejková, za laiky Jan Balcar  Jana Šarounová.

Pastýřská rada je pětičlenné gremium, složené z kazatelů a starších Českobratrské církve evangelické v poměru 3:2 nebo 2:3. Je voleno synodem na šestileté období a nepodléhá žádnému církevnímu orgánu.

Do jeho působnosti spadají záležitosti kazatelů a starších církve v oblasti pastýřské péče a církevní kázně (když dotyčný poruší závazky svého pověření v církvi, např. neplní své povinnosti, porušuje vyznání církve, svým životem vyvolává pohoršení ap.).

Výsledky dalších voleb

– Pavel Jun byl zvolen farářem mládeže

– Dagmar Hrubantová byla zvolena nemocniční kaplankou

– Aleš Wrana byl zvolen spirituálem Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouc

JV

Zahajovací bohoslužby synodu ČCE 2015

Volba předsednictva synodu

staronový předseda synodu Jiří Gruber2Předsedou synodu byl zvolen Jiří Gruber. Dalšími kazateli v předsednictvu synodu byli zvoleni Jan Plecháček a Miroslav Pfann, za laiky Vladimír Buzek, Daniel Heller a Jaroslav Andrejs.

foto: D. Ženatá