Archiv pro rubriku: Synod 2016

Ukončení 2. zasedání 34. synodu – 21. května 2016

Vyčerpáním všech bodů jednání byl letošní synod ukončen modlitbou a společnou písní v sobotu kolem čtvrté hodiny. Předseda synodu poděkoval všem synodálům za nasazení a zodpovědné rozhodování a pracovníkům Ústřední církevní kanceláře za hladkou organizaci a vytvoření zázemí.

V příštím roce se 34. synod sejde ke svému 3. zasedání ve dnech 18.-20. května v Praze.

Z mediálního centra synodu se loučí (zleva) Jana Vondrová a Daniela Ženatá

 

   Z mediálního centra synodu se loučí       (zleva) Jana Vondrová a Daniela Ženatá

Některé návrhy nebyly přijaty

ilu (25)Závěr jednání byl věnován návrhům komisí a z rozpravy. Některé nebyly přijaty. Například synod neodsouhlasil pověření synodní rady, aby připravila pracovní materiál týkající se problematiky rozvodů manželství a duchovenské práce rozvádějících se nebo v poslední době rozvedených duchovních. Synod také nepřijal návrh pověřit synodní radu, aby se pokusila najít vhodnou osobu, která by se v rámci činnosti ústřední církevní kanceláře věnovala tématu misijní otevřenosti sborů a podpoře sborů v této oblasti.

Farář mládeže

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Synod volí celocírkevního faráře mládeže z kandidátů navržených synodní radou. Kandidáty na celocírkevního faráře mládeže předkládá synodní radě Celocírkevní odbor mládeže.

Synod pověřuje synodní radu, aby do dalšího roku revidovala ve spolupráci s Celocírkevním odborem mládeže koncepci práce celocírkevního kazatele pro mládež.

 

Logo Českobratrské církve evangelické

Logo ČCE_printSynod konstatoval, že usnesení (č. 52) minulého synodu nebylo splněno, záležitost se táhne již z předminulého roku, kdy proběhlo výběrové řízení na nové logo ČCE s neuspokojivým výsledkem. Bylo konstatováno, že je to lidsky citlivá záležitost, prakticky však spíše záležitost pro odborníky – grafiky. K tématu loga se rozproudila živá debata. Na jedné straně lze těžko sborům nařizovat shora, jaké logo mají používat, na druhé straně symbol Bible a kalicha církev spojuje, ať bude konkrétní grafická podoba loga jakákoli. V jiném příspěvku zaznělo, že pro společnost, která vnímá církve naprosto okrajově, je důležitá vizuální identita. Proto by ČCE měla mít jasně definované a kvalitně graficky zpracované logo (včetně logomanuálu), které by bylo na tiskovinách, prezentacích a webových stránkách. I s výhledem na vydání nového zpěvníku by bylo žádoucí logo mít a závazně je užívat. Usnesení:

Synod pověřuje synodní radu přípravou nového loga církve a souvisejících grafických materiálů. Logo bude obsahovat Bibli a kalich.

Časový rozvrh:

  • Na podzim 2016 jmenuje synodní rada výběrovou komisi a vyhlásí výběrové řízení na nové logo a s ním související materiály.
  • V zimě 2016/2017 výběrová komise vybere a doporučí synodní radě nejlepší návrhy.
  • Na jaře 2017 předloží synodní rada synodu maximálně dva vybrané návrhy, synod schválí vítězný návrh.
  •  Od ledna 2018 Ústřední církevní kancelář ČCE a povšechný sbor začne užívat logo a s ním související grafické materiály.

 

Pozdrav hosta z Presbyterní církve v Koreji

 

DSC_0616

Na synodu promluvil Man Gyoo Lee, zástupce Presbyterní církve v Koreji, který má na starost přípravu 500. výročí světové reformace. Připomenul loňské oslavy Husova výročí a vyzdvihl osobnost českého reformátora a jeho význam pro korejskou presbyterní církev.  V souvislosti s předchozím jednáním synodu o novém zpěvníku uvedl příklad ze své církve, která přijala nový zpěvník v roce 2006 a je užíván s užitkem oběma presbyterními církvemi, které působí v Jižní Koreji.