Hosté synodu

Na začátku sobotního jednání synodu pozdravili delegáty jménem svých církví ekumeničtí a zahraniční hosté synodu.

Za českou ekumenu promluvil Petr Raus,  místopředseda Rady Církve bratrské, který se účastní celého třídenního jednání synodu. Ujistil přítomné, že Církev bratrská řeší na svých jednáních podobné problémy, zejména v oblasti financování. Popřál synodu Boží přízeň, požehnání a moudrost pro všechna další jednání a rozhodování. Ekumenickými hosty synodu jsou dále zástupci Slezské církve evangelické a. v. a Církve československé husitské.

Zahraniční hosté synodu byli letos pozváni ze zemí, kde je komunikačním jazykem s partnerskými církvemi angličtina nebo jazyk blízký češtině. Přivítali jsme zástupce Valdenské církve z Itálie, Presbyterní církve v Koreji, Reformované křesťanské církve na Slovensku, Luterské církve v Maďarsku, Reformované církve v Polsku, Skotské církve a Protestantské církve v Nizozemí.

Zástupně za všechny promluvila moderátorka posledně jmenované církve Saskia Van Meggelen. Ve svém krátkém vystoupení připomněla společné protestantské kořeny od Jana Husa a specifické spojení našich zemí i církví v osobě Jana Amose Komenského. Nakonec popřála synodu klidné jednání provázené moudrostí.