Jeronýmova jednota stoletá

Na neděli 3. června, kdy končí jednání letošního synodu, připadá výročí 100 let Jeronýmovy jednoty. Během schůze na pražské faře u Klimenta byl zvolen první výbor Jeronýmovy jednoty, vypracovány stanovy a zaslány všem sborům církve. Jeronýmova jednota podporuje (zejména) stavební dílo v rámci Českobratrské církve evangelické.

oprava fary v Krnově v roce 2016