Nadační fond Evangelické dílo

Synod souhlasí se založením Nadačního fondu Evangelické dílo a bere na vědomí návrh zakládací listiny. Účelem nadačního fondu je poskytovat nadační příspěvky určené ke spolufinancování rozvojových a diakonických projektů, které slouží podpoře rozvoje činnosti církevních sborů Českobratrské církve evangelické a českých evangelických sborů v zahraničí v oblastech budování sborů a misie; výchova a vzdělávání; diakonické práce.

Synod vzal na vědomí zprávu synodní rady o využití prostředků určených pro diakonické a rozvojové projekty pro rok 2016.