Nová a podporovaná kazatelská místa

Podporované sbory: Synod přijal zprávy o životě sborů s podporovanými a misijními místy a jejich hodnocení.

Bošín: Podporované místo v Bošíně synod odsouhlasil. Rýsuje se nadějná práce nejen v tomto sboru, ale i v širším regionu.

Praha-Libeň, Jihlava: Synod schválil zřízení druhého kazatelského místa jak ve sboru v Praze-Libni, tak ve sboru v Jihlavě.

Sborový dům a fara v Ústí nad Labem

Ústí nad Labem: Již před třemi lety řešil synod zřízení místa celocírkevního faráře pro Ústí nad Labem, řešení však zůstalo nenaplněno. Sbor nemá staršovstvo, jen správní komisi, nepodařilo se získat kazatele. Na synod se nyní vrací stejný návrh, okolnosti se však změnily. Je vytipovaný kandidát na kazatele, byt se opravuje s podporou prostředků z Jeronýmovy jednoty a zdá se, že by se sbor mohl postavit na nohy. Po delší debatě synod souhlasil se zřízením podporovaného místa celocírkevního faráře pro Ústí nad Labem.

 

Krabčiceduchovní pro středisko Diakonie: Více než polovina farářského úvazku krabčického kazatele je nyní věnována práci v tamějším  středisku diakonie. V rozpravě připomněl ředitel Diakonie Jan Soběslavský, že započala jednání Diakonie se synodní radou, jejímž výsledkem by měl být systém zřizování kaplanů, kteří by působili v diakonii, tj.  v sociální sféře, obdobně jako již působí kaplani školní či nemocniční.