Nová a podporovaná kazatelská místa

Synod vzal na vědomí

  • zprávu o podporovaných sborech. V současné době jsou to: Sedlec – Prčice, Beroun, Ústecký seniorát, celocírkevní kazatel s určením pro sbor v Ústí nad Labem (neobsazeno), Kdyně, Šternberk (neobsazeno)
  • zprávu o životě sboru v Berouně, coby sboru s podporovaným místem
  • zprávu komise pro hodnocení podporovaných sborů