Noví ředitelé diakonických středisek

Ředitel Diakonie Jan Soběslavský představil synodu tři nové ředitele středisek Diakonie. Jsou jimi Lucie Petříčková – Diakonie západ, Lenka Svobodová – Diakonie Brno a Tomáš Tožička – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce.

 

zleva: Lucie Petříčková, Lenka Svobodová, Tomáš Tožička. Za pultíkem ředitel Diakonie Jan Soběslavský