Noví vedoucí pracovníci středisek Diakonie

Ředitel Diakonie ČCE Jan Soběslavský představil nové vedoucí pracovníky Diakonie ČCE

  • Kristinu Ambrožovou – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce
  • Markétu Střížovou – Středisko diakonie v Mostě
  • Miroslava Podhajského – Středisko Diakonie v  Sobotíně