Platy farářů

Synod ukládá synodní radě, aby navýšila měsíční základní hrubé mzdy všem duchovním pracovníkům církve – povšechného sboru k 1. 1. 2018 o 3000 korun na jeden celý úvazek. Prostředky poputují z finančních náhrad. Zvýšení platů farářů nebude důvodem pro změny již schválených odvodů do personálního fondu (tedy do roku 2020).

Synod ukládá synodní radě předložit příštímu zasedání synodu tabulku plánovaných odvodů do personálního fondu od roku 2021.