Pozdrav zástupce celosvětové Jednoty bratrské

Na počátku sobotního jednání pozdravil synod Raimund Hertzsch, člen vedení Jednoty bratrské, jenž má na starosti mezinárodní vztahy a misii. Připomněl společné historické kořeny našich církví a provázanost mimo jiné i tím, že ČCE přijala v časech krize pod svá křídla sbory české Jednoty bratrské a vytvořila z nich Ochranovský seniorát.

I v celosvětové Jednotě bratrské se potýkají s podobnými problémy, jako ČCE. Pracují na desetiletém strategickém plánu, přemýšlejí, jak ufinancovat platy farářů. K tomu přicházejí věci k řešení v zahraničních sborech, které se rozprostírají ve čtyřiceti zemích po celém světě, a vykazují velkou rozmanitost. Zatímco diarospora, zejména v Africe, roste, počty věřících v Evropě klesají.

Velkým úkolem, který sbory cítí jako potřebný, je péče o uprchlíky, zejména o ty, kterým hrozí po odmítnutí azylu deportace zpět do zemí, odkud uprchli.

S radostí Jednota bratrská sleduje oblibu a neustálé rozšiřování Hesel Jednoty bratrské, jež jsou překládány již do šedesáti jazyků a užívají se po celém světě. Právě v těchto dnech se losovala v Herrnhutu/Ochranově verše pro Hesla na příští rok, zmínil bratr Hertzsch.