Školy, jejichž zřizovatelem je ČCE

 

 

Vlajkovou lodí naší církve jsou školy Evangelické akademie. Šest jich již léta výborně funguje, vzdělávají děti a mládež, rozvíjí se, dvě z nich dokonce staví nové školní budovy. Sedmá otevře první třídy školákům letos 1. září – základní škola Filipka, škola příběhem, v Brně.

 

Po odchodu dvou ředitelek škol Evangelické akademie byli jmenováni do ředitelských funkcí od minulého synodu dva. Na brněnské Střední zdravotnické škole EA a Evangelické akademii, Vyšší odborné škole sociálně právní je novou ředitelkou Renáta Michálková, na EA – Vyšší odborné škole sociální práce a střední odborné škole Praha je novým ředitelem Tomáš Biňovec. Poprvé byla představena ředitelka nově zřízené základní školy Filipka v Brně Ruth Konvalinková. Jejich náročné práce si synod váží, církev hodlá jejich snažení podporovat s vědomím důležitosti působení na děti a mladou generaci.

zleva: Ruth Konvalinková, Tomáš Biňovec, Renáta Michálková