Sobotní jednání přinese dlouhodobější, strategická témata

Během pátečního odpoledne pokračovalo zasedání synodu jednáním v komisích. Ty projednaly přidělené tisky a návrhy vzešlé z rozprav.

Čtvrté zasedání 34. synodu Českobratrské církve evangelické pokračuje od sobotního rána v hlavním jednacím sále na litomyšlském Zámeckém návrší. Na programu se objeví jednak neprojednané body z pátečního odpoledne (návrhy synodní rady a konventů na změny církevního zřízení), jednak koncepční a strategické záležitosti církve. Synodálové a synodálky promluví např. o dlouhodoběji diskutovaném postavení farářů a presbyterů v církvi, připravovaném strategickém plánu ČCE, přípravách nového evangelického zpěvníku a nové agendy.

V odpoledních bodech se čekají záležitosti týkající se Diakonie ČCE a věci odložené z předchozích dnů. Podobně jako včera, jsou i dnes přítomni zástupci ekumeny. Během dneška navíc hosté ze zahraničních partnerských církví. Poznámky z jednání vám přineseme průběžně během celého jednacího dne.