Synod ČCE proběhne na podzim

Vzhledem k nouzovému stavu se termín 2. zasedání 35. synodu Českobratrské církve evangelické posouvá na 17.–19. září 2020.

Synodní rada po dohodě s předsednictvem 35. synodu rozhodla o změně termínu zasedání nejvyššího rozhodovacího a řídícího orgánu ČCE. Kvůli omezením pohybu a shromažďování nelze shromáždění konat v původním schváleném termínu. Synodní rada ČCE proto na návrh předsednictva synodu určila jako náhradní termín 17.–19. září 2020. Zasedání se uskuteční v Praze.