Toleranční modlitebna v Truhlářské ulici v Praze

poskládaná modlitebna (1)Zřízení paměťové instituce, například expozice dějin evangelictví by bylo velmi chvályhodné. Necírkevní společnosti by bylo možno ukázat hodnoty českého evangelictví, které vychází z tolerance, ctí tradici a podporuje odpovědnost. Nedávno zjistila památkářka Marta Procházková, že v Praze 1 v Truhlářské ulici (za obchodním centrem Palladium) chátrá historická budova někdejší toleranční modlitebny a že by stálo za to, vstoupit do jednání o budoucnosti tohoto objektu s majitelem, což je Hlavní město Praha.

Vznikla komise, která má na starost shromažďování podkladů a jednání s majitelem. S podporou odborníků z řad historiků i památkářů a s podporou synodní rady dostal synod návrh na zařazení bodu jednání „Toleranční modlitebna Truhlářská“. Marta Procházková prezentovala synodálům výsledky dosavadního jednání, dostupnou dokumentaci a návrh architektonické kanceláře KAVA na obnovu objektu.

Usnesení synodu: Synod podporuje iniciativu záchrany a nového využití objektu Truhlářská 8 v Praze 1 a jeho nové expozice dějin evangelictví v České republice.

současný stav objektu bývalé toleranční modlitebny v Truhlářské ulici v Praze

současný stav objektu bývalé toleranční modlitebny v Truhlářské ulici v Praze