Usnesení 2. zasedání 34. synodu ČCE

Synodní rada vyhlásila 28. června 2016 usnesení 2. zasedání 34. synodu, která tímto vstupují v platnost. V plném znění je možné je nalézt zde.