Volby celocírkevních farářů

Celocírkevním kazatelem pro humanitární aktivity a menšiny byl zvolen Mikuláš Vymětal, a to na období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 na pracovní úvazek 50 %. Církev jako společenství se zajímá o osud menšin, příchozích a těch, kdo hledají nový domov, případně těch, kdo nestačí modernímu tempu života, a zastává se jich. Místo kazatele povšechného sboru pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené zřídilo z iniciativy pražského seniorátu a na návrh synodní rady zasedání synodu v roce 2015 a na toto místo je od počátku povolán Mikuláš Vymětal.

Na místo celocírkevního faráře pro mládež kandidoval pouze Pavel Jun, který nebyl zvolen. Toto místo, zřízené synodem v roce 2001, zůstává proto neobsazeno. Koncepce práce faráře mládeže, kterou vytvořila synodní rada ve spolupráci s celocírkevním odborem mládeže, však schválena byla.

Studentským farářem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy byl zvolen Jan Štefan, a to na období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2019 na pracovní úvazek 30 %. Toto kazatelské místo zřídilo na návrh synodní rady zasedání synodu v roce 1998. Jan Štefan je na něj povolán od roku 2012. Za dobu jeho působení byla například zvelebena fakultní kaple, pravidelně se konají fakultní bohoslužby a setkání s hosty v kavárně Marathon nebo byla obnovena podzimní týdenní soustředění studentů nižších ročníků v Chotěboři.

Celocírkevním kazatelem pro sbory ve východní Evropě byl zvolen Michael Erdinger, a to na období od 1. 5. 2018 do 31. 10. 2018 na plný pracovní úvazek pro sbory na Ukrajině. Toto kazatelské místo zřídilo na návrh synodní rady zasedání synodu v roce 2005. V letech 2006 – 2015 na něj byl povolán Petr Brodský. Péči o české sbory v zahraničí poté převzali koordinátoři z řad farářů církve.

Kromě celocírkevních farářů byla zvolena náhradnice revizorů hospodaření povšechného sboru (Pavla Svobodová), členové dozorčí rady Diakonie ČCE (Rut Šormová a Marta Zemánková) i náhradníci dozorčí rady (Jarmila Borecká, Jří Groll a Noemi Batlová).