Volební období kazatelů

ilu (29)Má sbor volit kazatele na pět nebo deset let? Obě lhůty mají své výhody i nevýhody. Tam, kde jsou vztahy v pořádku, je to formalita v obou případech. Debatovalo se hlavně o situaci, kdy je sbor nespokojen s prací faráře a ten je zvolen ještě na mnoho let, nebo naopak o situaci, kdy by se kazatel rád vyvázal z práce na konkrétním sboru dříve, než na jakou dobu byl zvolen. V jiných zaměstnáních je běžné uzavírání pracovních smluv na mnohem kratší dobu. Na druhou stranu je dlouhodobé působení kazatelů z hlediska rozvoje práce ve sboru žádoucí. Synod hlasoval o zrušení zkrácení volebního období z 10 let na 5 (které odsouhlasil loni). V tajné volbě návrh těsně neprošel, faráři budou tedy dále povoláváni nejdéle na pět let.