Zázemí synodu

Technické zázemí synodu zajišťují již tradičně pracovníci Ústřední církevní kanceláře. Kromě občerstvení mohou synodálové v předsálí jednací místnosti koupit výrobky chráněných dílen Diakonie Rolnička ze Soběslavi a Diakonie Stodůlky nebo publikace evangelických nakladatelství Mlýn, Eman, Kalich či publikací vydaných synodní radou.