Změna církevního zřízení: pastýřské rady

V odpoledním jednání synodu, které začalo přibližně s hodinovým zpožděním oproti plánovanému programu, přišly na řadu mimo jiné dva návrhy na změnu církevního zřízení.

Návrh na změnu církevního zřízení, kterým by Diakonie ČCE získala poslance na synodu, neprošel. Změna církevního zřízení by si vyžadovala dvoutřetinovou většinu poslanců (50). Pro změnu hlasovala však pouze necelá desítka přítomných. O návrhu už v minulosti jednaly konventy. Dvanáct z nich se vyslovilo proti změně.

Druhý z návrhů prošel. Týká se úpravy podoby řízení před pastýřskými radami. Návrh sice provázela delší rozprava, ta se ale týkala především technických náležitostí, k nimž se opakovaně vyjadřovali i přítomní právní poradci. Jednalo se mimo jiné o tom, zda křivě obviněný, který by před pastýřskou radou očistil své jméno, mohl případ zveřejnit, jakožto součást své rehabilitace. Plénum se shodlo, že taková možnost nadále trvá.

Přijatá změna upravuje systém pastýřských rad. Oproti dřívější praxi seniorátních pastýřských rad a jedné celocírkevní, nově zavádí systém tří oblastních pastýřských rad (s územní působností dle seniorátní příslušnosti) a jedné církevní, která by věci řešila ve druhé instanci, tj. při odvolání proti rozhodnutí oblastní rady.

Spolu s touto změnou synod schválil i nové znění Řádu pastýřské služby.