Zprávy o hospodaření povšechného sboru

Synod přijal zprávu o hospodaření povšechného sboru v roce 2016. Ten hospodařil s rozpočtem zhruba 400 milionů, se ziskem 683 tisíc korun. Tento zisk bude převeden do rezervního fondu.

Synod schválil zprávu o hospodaření personálního fondu. Vybraná částka na příspěvcích do fondu byla v roce 2015 přes 18,2 milionů korun, příspěvek od ministerstva kultury byl v roce 2016 78,8 milionů korun (v roce 2017 to je 74,7 milionů korun). Prostředky personálního fondu jsou využívány na platy a odměny duchovních pracovníků církve.

Synod přijal zprávu investičního výboru, který je poradním odborem synodní rady a zabývá se správou majetku personálního fondu a dalšími odbornými otázkami v oblasti investic (například uložení prostředků za budovu Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, vyjadřování se k záležitostem sborů apod.).

Synod ukládá synodní radě do příštího zasedání synodu, aby předložila průběžnou zprávu hodnotící systém správy majetku personálního fondu, na základě které bude synod moci rozhodnout o obměně nebo zachování stávajícího systému po roce 2020.

Synod schválil zprávu Jeronýmovy jednoty, jejímž posláním je podporovat finančně obnovu a výstavbu církevních budov nebo i nákladného vybavení. V roce 2016 bylo na darech rozděleno 2,2 milionů korun (např. na rekonstrukci fary v Lysé nad Labem nebo odvlhčení a rekonstrukci fary v Libštátě). Sbírka na Hlavní dar lásky vynesla 846 tisíc korun a byla určena na opravu nově nakoupené fary v Krnově. Výtěžek sbírky v roce 2017 poputuje na rekonstrukci sborového domu v Havlíčkově Brodě. Sbírka do fondu Jubilejního tolerančního daru, z něhož jsou sborům poskytovány půjčky, vynesla 493 tisíc korun.

Synod také schválil rozpočet hospodaření povšechného sboru na rok 2017.