Archiv pro rubriku: Synod 2014

Supervize farářů ČCE vykročila k dalšímu rozvoji

DSC_5336

Lýdia Mamulová

Po nelehkých začátcích se zvyšují počty farářů, kteří do supervizních programů vstupují dobrovolně a s užitkem. Doposud byla supervize podle koordinátorky Lýdie Mamulové financována z darů HEKSu a grantů.

Pro další rozvoj supervize ve stávajících i nových kurzech byla schválena potřebná částka z rozpočtu církve.

foto: D. Ženatá

Mzdy zaměstnanců povšechného sboru

ZadražilováVelká debata se rozvinula kolem pravidel tvorby mezd zaměstnanců povšechného sboru. Členka synodní rady Eva Zadražilová poukázala na složitost kompletování podkladů a výpočtu mezd v ČCE. Jako zkušená mzdová účetní a ekonomka se nikde jinde s tak složitým systémem nesetkala. S přechodem církve na samofinancování je třeba přijmout opatření, která zohlední rozdílnou zátěž i aktivitu zaměstnanců povšechného sboru. Prvním krokem by mělo být přijetí konkrétní mzdové tabulky v kontextu přijatého rozpočtu od 1. 1. 2015, přičemž tabulka bude takto platit do prvního zasedání příštího synodu, který rozhodne s konečnou platností.

foto: D. Ženatá

Změna způsobu určování počtu poslanců

hlasovaniPoslanci synodu poměrně dlouho debatovali o části osmého bodu programu Změna způsobu určování počtu poslanců. Diskuze se vedla o tom, zda se změnami v počtu členů jednotlivých sborů a tím i celé církve přistoupit ke změně způsobu určování počtu poslanců na synod. Tímto krokem mělo být plněno usnesení z předchozího synodu.

Z debaty vyplynulo, že je třeba zohlednit více faktorů: velké a lidnaté sbory a senioráty oproti malým, kde se v počtu delegátů neodráží rozdíly v počtu členů. Pro snížení počtu poslanců synodu hovoří větší pružnost rozhodování v nižším počtu delegátů, naopak snazší vybírání fundovaných členů komisí a výborů bude při vyšším počtu delegátů. Nakonec bylo připraveno a odhlasováno nové usnesení s pozměňovacím návrhem Pavla Stolaře, které je jeví jako progresivní kompromis.

foto. D. Ženatá

Předsednictvo synodu

foto. D. Ženatá

Sbor Hrabětice sloučen se sborem Miroslav

Sbor Hrabětice byl sloučen se sborem Miroslav. Miroslavský farář Ondřej Titěra k tomu poznamenává: „Zaniká unikátní sbor, jediný slovenský a tradicí plně luterský v ČCE.“ Hrabětice se stávají kazatelskou stanicí sboru Miroslav. Kříž z Hrabětic byl vysekán ze zdi a přenesen do miroslavského kostela, kde bude instalován  spolu s deskou se jmény kazatelů a kurátorů hrabětického sboru od jeho vzniku do sloučení.

Synod pozdravila starostka Vsetína

Iveta_TáborskáV rámci dopoledního jednání synodu pátek vystoupila s krátkou promluvou starostka města Vsetín paní Iveta Táborská. Přivítala evangelíky v regionu s bohatou evangelickou minulostí, vzpomenula tajné evangelíky v době rekatolizace a povstání proti vrchnosti, při kterém zahynulo na 200 vzbouřenců, hlavně z prostého lidu v době tzv. falešného tolerančního patentu. Paní starostka popřála synodu úspěšné jednání a naději, že se synodálové dočkají i lepšího počasí, aby si všimli krás města a okolí.

foto: D. Ženatá