Archiv pro rubriku: Synod 2016

Nový evangelický zpěvník

ilu (69)Celocírkevní kantor Ladislav Moravetz referoval o práci komise pro přípravu nového zpěvníku. Komise pracuje více než dvanáct let, její personální obsazení se za tu dobu mírně obměnilo. Spolupracuje s důvěrníky pro hudbu a zpěv z jednotlivých seniorátů a průběžně konzultuje všechny oblasti přípravy tohoto důležitého díla. Následně proběhla živá a plodná debata.

 

Výsledkem mnohaleté práce komise bude zpěvník, kde:

 • bude zachována kontinuita ctící zachování tradice (asi 60 procent písní bude přejato ze stávajícího zpěvníku)
 • budou zařazeny nové písně
 • bude zaručena kvalita teologická a jazyková, probíhají pečlivé korektury
 • zpěvník bude nově rovněž průvodcem životem církve v liturgické pestrosti
 • bude zaručena hymnologická pečlivost, vycházející ze subkomisí klavírové a kytarové, včetně přípravy chorálníku pro doprovod
 • to vše, aby byla zaručena dlouhodobá platnost zpěvníku
 • v naději, že celá církev radostně a vděčně přijme nový zpěvník pro svůj bohoslužebný život

Synod vzal na vědomí zprávu komise pro přípravu nového zpěvníku a finanční rozvahu. Je připravena osnova, seznam písní a přehled textových částí nového zpěvníku. Zároveň je ještě mnoho práce, která musí být odvedena. Synod netrvá na tom, aby zpěvník vyšel v roce 2018, i když by bylo dobré jej mít v ruce ke stým narozeninám ČCE v roce 2018. Synod děkuje zpěvníkové komisi za odvedenou práci na přípravě nového zpěvníku a těší se na něj.

Diakonie

Diakonie Synod přijal zprávy správní rady a dozorčí rady Diakonie a Zprávu střediska humanitární a rozvojové spolupráce.

Synod vítá stanovisko Diakonie usilující o rozšíření duchovní péče v Diakonii a předpokládá, že bude utvářena s Českobratrskou církví evangelickou.

Synod odhlasoval změny Řádu diakonické práce a ukládá vedení Diakonie ČCE, aby s platností od 1. 1. 2017 uspořádala a řídila Diakonii ČCE podle participačního modelu.

Nemovitost v Krabčicích, o níž jednal synod loni, byla bezúplatně převedena na Diakonii ČCE.

 

Volební období kazatelů

ilu (29)Má sbor volit kazatele na pět nebo deset let? Obě lhůty mají své výhody i nevýhody. Tam, kde jsou vztahy v pořádku, je to formalita v obou případech. Debatovalo se hlavně o situaci, kdy je sbor nespokojen s prací faráře a ten je zvolen ještě na mnoho let, nebo naopak o situaci, kdy by se kazatel rád vyvázal z práce na konkrétním sboru dříve, než na jakou dobu byl zvolen. V jiných zaměstnáních je běžné uzavírání pracovních smluv na mnohem kratší dobu. Na druhou stranu je dlouhodobé působení kazatelů z hlediska rozvoje práce ve sboru žádoucí. Synod hlasoval o zrušení zkrácení volebního období z 10 let na 5 (které odsouhlasil loni). V tajné volbě návrh těsně neprošel, faráři budou tedy dále povoláváni nejdéle na pět let.

Jednání v pátek odpoledne a zázemí synodu

Součástí synodu jsou delegáti z Diakonie, zástupci mládeže, poradci i zapisovatelé. Organizaci synodu má na starost Ústřední církevní kancelář. Příprava probíhá dopředu a na nic se nesmí zapomenout. V předsálí dochází ke kuloárním jednáním, můžete si zde vybrat i knihy z nabídky křesťanských nakladatelství.

 

Jeronýmova jednota

ilu (34)

Synod schválil návrh, aby do seniorátních orgánů Jeronýmovy jednoty mohli být voleni kazatelé a členové farních sborů (není již nutno, aby byli členy staršovstva).

 

 

Prominutí dluhů vůči personálnímu fondu

ilu (63)

 

 

Synod vyhovuje žádosti a odpouští dluh na odvodech do Personálního fondu evidovaný k datu 31. 12. 2013:

 • Farnímu sboru ČCE v Berouně ve výši 864,- Kč
 • Farnímu sboru ČCE v Bošíně ve výši 56 600,- Kč
 • Farnímu sboru ČCE v Kralovicích ve výši 19 500,- Kč
 • Farnímu sboru ČCE v Nejdku ve výši 32 700,- Kč
 • Farnímu sboru ČCE v Chotiněvsi ve výši 67 000,- Kč
 • Farnímu sboru ČCE v Ústí nad Labem ve výši 171 150,- Kč
 • Farnímu sboru ČCE v Černilově ve výši 49 500,- Kč
 • Farnímu sboru ČCE v Klášteře nad Dědinou ve výši 30 000,- Kč
 • Farnímu sboru ČCE ve Vrchlabí ve výši 78 500,- Kč
 • Farnímu sboru ČCE v Hlinsku v Čechách ve výši 24 200,- Kč
 • Farnímu sboru ČCE v Humpolci ve výši 95 700,- Kč
 • Farnímu sboru ČCE v Moravské Třebové ve výši 107 225,- Kč
 • Ochranovskému sboru při ČCE v Koberovech ve výši 43 000,- Kč
 • Ochranovskému sboru při ČCE v Železném Brodě ve výši 36 000,- Kč
 • Ochranovskému sboru při ČCE v Rovensku pod Troskami ve výši 54 600,- Kč

Synod nevyhovuje žádosti a neodpouští dluh na odvodech do Personálního fondu evidovaný k datu 31. 12. 2013:

 • Farnímu sboru ČCE v Chodově u Karových Varů ve výši 160 500,- Kč
 • Farnímu sboru ČCE ve Strmilově ve výši 6 700,- Kč