Další jednání sobotního dopoledne

Věroučné texty – synod jednal o věroučných textech – modlitbě Páně a vyznání víry. Šlo o nové formulační tvary podle současného jazykového úzu, některé doporučené po širší debatě v ekumeně. Zabýval se také formulací k pověření ke službě Slova a svátostí na dobu, než vyjde nová agenda, na níž se pracuje.

 

 

Diakonie – dalším bodem programu bylo jednání o agendě spojené s Diakonií. V materiálech byla zpráva Správní rady Diakonie, Dozorčí rady Diakonie a Střediska humanitární a rozvojové spolupráce. Projednán byl bezúplatný převod majetku ČCE na Diakonii, rozšíření počtu členů správní rady Diakonie a úprava Řádu diakonické práce.

 

 

Změny Církevního zřízení a řádů – synod se vrátil k agendě, kterou se nepodařilo projednat včera – schvalování změn v řádech a v Církevním zřízeni, jak bylo uloženo minulým synodem. Rozprava byla otevřena k bodům týkajícím se stanovení výše kazatelských úvazků a společného povolání kazatelů více farními sbory. V mnohých položkách se možné změny dotýkají některých bodů strategického plánu.