Debata o Horském domově v Herlíkovicích

HerlikoviceDlouhodobým tématem synodů posledních let je situace v Horském domově v Herlíkovicích, rekreačním středisku ČCE, které je dlouhodobě ztrátové. Nedaří se tento trend zvrátit přes všechny podpůrné aktivity, mírný nárůst klientely, vlídné správce a částečné zvelebení.

Zásadní investor nepřichází, náklady na provoz jsou díky typu vytápění a typu stavby nezvratitelně ztrátové. Dobrou práci odvádí občanské sdružení Přátelé Herlíkovic, které se stará o opravy historické budovy – Kunzárny, organizuje opravy na herlíkovickém kostele, spolupracuje s německými partnery a nachází možnosti financování přes Česko-německý fond budoucnosti a jiné instituce.

Zaznělo mnoho názorů i pozměňovacích návrhů. Nakonec synod vzal na vědomí zprávu o stavu rekreačního střediska v Herlíkovicích a souhlasí s jeho pronájmem nebo prodejem části nebo celého Horského domova Herlíkovice. Synod uložil synodní radě podat zprávu o aktuálním stavu na příštím synodu.