Diakonie

DiakonieSynod přijal zprávu o činnosti Diakonie ČCE a zprávu dozorčí rady Diakonie ČCE za minulý rok. Rovněž zprávu o činnosti Střediska humanitární a rozvojové pomoci vzal synod na vědomí.

K materiálu s názvem Diakonie v době změn byla otevřena rozprava. V blízké budoucnosti nastanou nové právní i hospodářské podmínky fungování organizací jako je Diakonie. Proto byl předložen tento tisk, který nastiňuje možné cesty, aby se během následujícího roku vykrystalizovaly  názory, možnosti a představy jednotlivých středisek Diakonie. Bude se jednat pravděpodobně o slučování některých středisek, restrukturalizaci v rámci regionů a další věci. Dozorčí i správní rada promýšlí DSC_1853strategii, velká zodpovědnost leží na manažerech Diakonie, ale nejvyšší pravomoci náleží synodu ČCE. Příští synod by měl reflektovat očekávané změny.

Synod přijal usnesení, v němž doporučuje dozorčím a správním radám středisek, aby vybíraly z řad dobrovolníků a zaměstnanců osoby, kterým by církev poděkovala za jejich službu.

DaZ