Hlasovací zařízení

Novinkou tohoto synodu je elektronické hlasovací zařízení. Úspěšně bylo používáno na konferenci o strategickém plánování v lednu, která se konala v prostorách Pedagogické fakulty UK. Zde, v budově Autoklubu, zařízení ze záhadných příčin stávkuje. Hlasovací staničky se chovají vrtošivě, někdy signál vysílají a někdy ne, je otázka, zda je problém v softwaru nebo přenosu signálu. Ani přivolaný firemní technik problémy nevyřešil, a tak se synod vrátil ke klasickému způsobu hlasování aklamací nebo lístky.