Mimořádné vystoupení seniorky Šerákové Vlkové o stavu církve v Ústeckém seniorátu

DSC_5332

Martina Šeráková Vlková

Vystoupení Martiny Šerákové Vlkové vychází z usnesení konventu Ústeckého seniorátu, který byl rozeslán všem sborům a publikován v církevním tisku. Situace v seniorátu je dle M. Šerákové Vlkové alarmující: jen 4 ze 14 sborů mají víceletý výhled obsazení sboru farářem. Jinde slouží důchodci, sbory jsou „neobsaditelné“, seniorkou je farářka, která je matka čtyř dětí. Sbory jsou početně malé a mají málo peněz i přes nadprůměrnou obětavost na člena. Stav financí je tedy špatný. Zato nemovitosti, z velké části zděděné po luterské církvi, jsou početné a jejich udržování finančně náročné. Tento stav se již mnoho let plíživě zhoršuje.

Současně vzkvétají jiné formy života církve: spolupráce na úrovni měst a obcí, svatby, křty, pozvánky na společenské akce, v seniorátu pracuje Diakonie, daří se alternativní akce, díky nimž přicházejí noví lidé zvenčí, průsečíkem s životem společnosti mohou být např. i církevní školky.

„Voláme tedy po koncepci pro náš seniorát, po snaze o obsazení sborů třeba na snížené úvazky, po vytvoření míst kazatelů v Diakonii, ve věznicích, v nemocnicích apod. Voláme po jasné misijní koncepci a vzdělávání laiků tam, kde nebude moci pracovat na sboru farář,“ řekla M. Šeráková Vlková.

Na závěr předestřela obraz ČCE jako lodi. Ze severu do ní teče. Zbavíme se jí? Budeme lepit díru? Nebo se pustíme do generálky, aby se díra (vzhledem k tomu, kudy pluje a co veze) neudělala brzo někde jinde? Ústecký seniorát volá po solidaritě a řešení.