Některé návrhy nebyly přijaty

ilu (25)Závěr jednání byl věnován návrhům komisí a z rozpravy. Některé nebyly přijaty. Například synod neodsouhlasil pověření synodní rady, aby připravila pracovní materiál týkající se problematiky rozvodů manželství a duchovenské práce rozvádějících se nebo v poslední době rozvedených duchovních. Synod také nepřijal návrh pověřit synodní radu, aby se pokusila najít vhodnou osobu, která by se v rámci činnosti ústřední církevní kanceláře věnovala tématu misijní otevřenosti sborů a podpoře sborů v této oblasti.