Podvečerní jednání synodu

DSC_5405V podvečer synod jednal o různých návrzích z konventů, návrzích z komisí, z rozpravy a návrhy odložené. Jednalo se o zřizování, opakované povolávání a financování míst pastoračních pracovníků, o obnovení jednání se státní správou o uznání Velkého pátku za den pracovního klidu, o financování podporovaných míst v případě rodičovské dovolené kazatelky/kazatele, vytvoření databáze grafických prvků či osvětu ve věci autorských práv a dalších věcech. Výsledky hlasování a usnesení  těchto jednání budou uzavřena, zkompletována, rozeslána a postupně uváděna v život.