Rekreační střediska církve

Předloženy zprávy z komisí a byla otevřena rozprava o rekreačních střediscích.

Na zhodnocení vlivu programové pracovnice pro rekreační střediska je po půl roce ještě brzy. Informace o situaci ve středisku Doubravka.

Financování rekreačních středisek by nemělo jít na vrub povšechného sboru a měly by být použity pouze výnosy středisek. Hlasování o tomto bodu bylo odloženo na příští zasedání.

Synodní rada by měla předložit přehled hospodaření synodu ve formě přehledného srovnání.