Toleranční modlitebna v Truhlářské

Historii domu v Truhlářské ulici 8 v Praze, který po dobu 80 let sloužil jako modlitebna českým i německým protestantům v Praze, přibližuje poster v jednacím sále. Péčí komise, jež sleduje a aktivně vstupuje do jednání kolem dalšího využití tohoto domu, jsou k dispozici i letáky, které jsou k dispozici k rozebrání.

V širším kontextu komise usiluje o vytvoření „muzea evangelictví“, ať už bude umístěno v tomto domě v Truhlářské ulici, nebo v jiném objektu. Jde také o shromažďování, uchování a péči o historické artefakty, které se nacházejí v evangelických kostelích a na farách a jimž hrozí zkáza při neodborném zacházení.