Zprávy Diakonie ČCE

Diakonie ČCE je druhou největší nestátní organizací poskytující sociální služby v České republice. Denně pomáhá tisícům lidí v nepříznivých životních situacích, provozuje přes 130 zařízení po celé republice.

Synod přijal zprávu o činnosti správní rady i dozorčí rady Diakonie ČCE v roce 2016 a zprávu střediska humanitární a rozvojové spolupráce.